бранител

бранител
същ. - защитник, закрилник, покровител, пазител, хранител, блюстител

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Georgi Rakowski — Georgi Sawa Rakowski Georgi Stojkow Rakowski, bulgarisch: Георги Стойков Раковски, geboren als Sabi Stojkow Popowitsch (bulgarisch: Съби Стойков Попович), bekannt als Georgi Sawa Rakowski (bulgarisch: Георги Сава Раковски) (* 1821 in …   Deutsch Wikipedia

  • Georgi Sawa Rakowski — Georgi Stojkow Rakowski (bulgarisch Георги Стойков Раковски; * 1821 in Kotel; † 9. Oktoberjul./ 21. Oktober 1867greg. in Bukarest, Rumänien; gebo …   Deutsch Wikipedia

  • адвокат — (лат advocatus тој што е повикан на помош) 1. бранител, правен застапник, 2. правник, 3. фиг заштитник …   Macedonian dictionary

  • апологет — (грч apologetikos) 1. бранител на христијанството (со зборови или со спис), 2. фиг оној што велича, што воздига некого или нешто …   Macedonian dictionary

  • идеолог — (грч. idea, logos збор, говор) 1. двигател и претставник на некој правец, носител и бранител на идеологијата на некоја класа или општествена група 2. мислител, теоретичар …   Macedonian dictionary

  • инфалибилист — (лат. infalibilitas) приврзаник и бранител на учењето и догмата за непогрешливоста на папата …   Macedonian dictionary

  • морализатор — (лат. moralisatio) 1. љубител на морални поуки 2. пејор. самоповикан бранител на моралните закони …   Macedonian dictionary

  • патрон — (лат. patronus) 1. во стар Рим: патрициј покровител на малоимотни или неполноправии граѓани 2. во средниот век: основач на црква, на задужбина и сл. 3. господар на претпријатие, газда, работодавец 4. лице чие име го носи некое претпријатие,… …   Macedonian dictionary

  • шампион — (фр. champion) 1. првак, победник во некое спортско натпреварување 2. идеен борец во некое движење, бранител …   Macedonian dictionary

  • войник — същ. воин, солдат, аскер, боец, редник същ. страж, бранник, бранител същ. военен, войн, пълководец …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”